Informatii utile

Trimiteri poștale neadmise. Interdicții
(1) În toate categoriile de trimiteri poștale este interzisă introducerea următoarelor obiecte:
a) stupefiante şi substanţe psihotrope;
b) obiecte obscene sau imorale;
c) obiecte contrafăcute şi piratate;
d) alte obiecte de import sau circulaţie care sînt interzise în ţara de destinaţie;
e) obiecte care, prin natura lor sau a ambalajului lor, pot prezenta pericol pentru agenţi sau marele public, pot păta sau deteriora celelalte trimiteri poștale, echipamentul poştal sau bunurile care aparţin terţilor;
f) documente ce au caracter de corespondenţă actuală şi personală schimbate între persoane altele decît expeditorul şi destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceştia;
g) materiale explozibile, inflamabile sau radioactive şi mărfuri periculoase;
h) dispozitive explozive şi echipamente militare inerte, inclusiv grenade inerte, obuze inerte şi alte articole analogice, precum şi imitații ale unor astfel de dispozitive şi articole;
i) animale vii.
(2) Este interzisă introducerea în coletele poștale a corespondenței, cu excepţia materialelor arhivate, schimbată între persoane altele decît expeditorul şi destinatarul sau persoanele care locuiesc cu aceștia.
(3) Este interzisă introducerea de monede, bancnote, bilete de credit sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur sau argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte prețioase în trimiterile fără valoare declarată.
(4) În mod excepţional sînt admise:
a) în trimiterile poştei de scrisori, altele decît trimiterile cu valoare declarată, următoarele animale:
– albinele, lipitorile şi viermii de mătase;
– paraziții şi distrugătorii de insecte nocive destinaţi controlului acestor insecte şi schimbului între instituţiile oficial recunoscute;
– muștele din familia Drosophilidae destinate cercetării biomedicale şi schimbului între instituţiile oficial recunoscute;
b) în colete: animale vii al căror transport prin poştă este autorizat prin regulamentele din domeniul comunicațiilor poştale şi din domeniul transportului.

Noțiuni

  • Expeditor – persoană fizică sau juridică care introduce trimiterea poştală în reţeaua poştală personal sau prin intermediul unei persoane terţe;
  • Destinatar – persoană fizică sau juridică pe adresa căreia este expediată o trimitere poştală;
  • Utilizator – persoană fizică sau juridică care beneficiază de servicii poştale în calitate de expeditor sau destinatar.
  • DOCS – trimiteri de documente, și anume: plicuri sau colete, ce conțin produse tipografice sau manuscrise / materiale pe suport de hîrtie cu caracter de afaceri și / sau corespondență personală, care nu necesită regimuri specializate de perfectare vamală și nu constituie obiecte ale proprietății intelectuale. În această categorie nu intră mărfurile de natură publicitară. 
  • NDOCS – celelalte trimiteri care nu intră în categoria DOCS.
  • Registru de livrare – document de evidență și de fixare a datei, orei și numele persoanei căreia i-a fost inmînată trimiterea (plic, colet, factură etc).